Zabierz się za prawo jazdy

prawko4Nie jest łatwo otrzymać prawo jazdy. Chętny ma świadomość, że dostateczne przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym nie zawsze daje adekwatnego efektu. Jak więc zwiększyć swoją okazję na zaliczenie testu przy pierwszym podejściu?

Lekcje teoretyczne, czasami ignorowane przez przygotowujących się, mają naczelne znaczenie – dają możliwość odpowiedniej nauczyć się, jakie są prawidła na drodze, wpajają zachowanie w typowych sytuacjach, które zdarzają się podczas jazdy. Bez poznania zasad przemieszczania się, pojedynczych manewrów i wiedzy na temat zachowania się na drodze, szybko spowodujemy kraksę. W sytuacji dużej pomyłki, niebezpiecznej dla pozostałych uczestników ruchu ulicznego, nauczyciel bezzwłocznie przerywa jazdę i nie daje prawa jazdy.

Powinno się więc zidentyfikować uważnie główne pomyłki kursantów. Jest to lekceważenie czerwonego światła, znaczne przekraczanie szybkości, zła sygnalizacja przeprowadzanych manewrów, wymuszanie pierwszeństwa. Polecam: http://www.gps-naukajazdy.pl/oferta-szkolen

Dopiero po nauczeniu się teorii, instruktor powinien szkolić poprawnego kierowania pojazdem, w tym pewnego poruszania, podstawowych manewrów jak również odpowiedniej diagnostyki sytuacji na drodze. Podczas jazdy trzeba prowadzić rozmowę z instruktorem o wpadkach i z pokorą słuchać wyjaśnień. Ważne jest, iżby dydaktyk dokładnie oszacował szanse na zdanie jazdy praktycznej. Zazwyczaj poprawniej jest dodać dwie stówki na kursy dodatkowe i usunąć omyłki. Zasadna będzie też kolinearność. Za bardzo długie przerwy między zajęciami są złym pomysłem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s